Pyper vjen me kampanjën më të re për JU!

Pyper me një databazë prej 37 000+ personave (respondentëve) duke përfshirë të gjitha rajonet, moshat, gjinitë dhe profesionet, ofron hulumtime kualitative dhe kuantitative.

Si rezultat i interesimit të lartë për të realizuar hulumtime ose thënë ndryshe për t’u informuar lidhur me temat aktuale, për t’i vlerësuar produktet dhe shërbimet dhe për të rritur numrin e klientëve apo monitoruar projektet etj., Pyper ka lansuar kampanjën e saj përgjatë tërë muajit Maj.

Kjo kampanja vlen për të gjitha:

- Bizneset private (prodhuese, shërbyese)

- Bizneset fillestare (startup)

- Organizatat joqeveritare

- Organizatat ndërkombëtare si dhe

- Institucionet private ose publike

të cilat duan të realizojnë hulumtime dhe t’i kenë të dhënat e synuara, në një afat kohor brenda  24 - 48 orëve, me një Super çmim dhe tri Pako të veçanta.

REZERVO HULUMTIMIN TËND

Hulumtimet realizohen deri nё fund tё vitit 2022 përmes Pyper App.

049 611 660 / [email protected]

  • 1 Minute Read | May 05, 2022