Besueshmëria 2326

 • 1288

  Intervista të filluara

 • 1201

  Përgjigje

 • 93%

  Shkalla e intervistave të përfunduara

01

Në një shkallë 1-5, sa ju besoni anëtarëve të familjes?

1201 prej 1201 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 1 – Aspak
  44 Përgjigje
  3.7%
 • 2
  44 Përgjigje
  3.7%
 • 3
  75 Përgjigje
  6.2%
 • 4
  129 Përgjigje
  10.7%
 • 5 – Shumë
  909 Përgjigje
  75.7%
02

Në përgjithësi, sa ju besoni fqinjëve me të cilët keni kontakt më shpesh?

1201 prej 1201 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 1 – Aspak
  110 Përgjigje
  9.2%
 • 2
  155 Përgjigje
  12.9%
 • 3
  415 Përgjigje
  34.6%
 • 4
  252 Përgjigje
  21%
 • 5 – Shumë
  175 Përgjigje
  14.6%
 • Nuk e di
  94 Përgjigje
  7.8%
03

Në përgjithësi, sa ju besoni miqve të ngushtë (shokëve/shoqeve)?

1201 prej 1201 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 1 – Aspak
  74 Përgjigje
  6.2%
 • 2
  118 Përgjigje
  9.8%
 • 3
  297 Përgjigje
  24.7%
 • 4
  355 Përgjigje
  29.6%
 • 5 – Shumë
  298 Përgjigje
  24.8%
 • Nuk e di
  59 Përgjigje
  4.9%
04

A jeni të punësuar aktualisht?

1201 prej 1201 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  598 Përgjigje
  50%
 • Jo
  603 Përgjigje
  50%
05

Në përgjithësi, sa ju besoni kolegëve të punës me të cilët keni më shpesh kontakt?

598 prej 1201 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 1 – Aspak
  81 Përgjigje
  6.7%
 • 2
  95 Përgjigje
  7.9%
 • 3
  186 Përgjigje
  15.5%
 • 4
  152 Përgjigje
  12.7%
 • 5 – Shumë
  62 Përgjigje
  5.2%
 • Nuk e di
  16 Përgjigje
  1.3%
 • Nuk kam kolegë të punës
  6 Përgjigje
  0.5%
06

Cilit besim fetar i përkisni?

1201 prej 1201 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Islam
  1011 Përgjigje
  84%
 • Ortodoks
  41 Përgjigje
  3%
 • Katolik
  40 Përgjigje
  3%
 • Protestant
  23 Përgjigje
  2%
 • Ateist
  11 Përgjigje
  1%
 • Agnostik
  18 Përgjigje
  1%
 • Tjetër
  6 Përgjigje
  0%
 • Nuk i përkas asnjë besimi fetar
  19 Përgjigje
  2%
 • Refuzoj të përgjigjem
  32 Përgjigje
  3%
07

Në përgjithësi, sa ju besoni udhëheqësve fetar të besimit tuaj?

1121 prej 1201 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 1 – Aspak
  95 Përgjigje
  7.9%
 • 2
  105 Përgjigje
  8.7%
 • 3
  230 Përgjigje
  19.2%
 • 4
  234 Përgjigje
  19.5%
 • 5 – Shumë
  320 Përgjigje
  26.6%
 • Nuk e di
  62 Përgjigje
  5.2%
 • Refuzoj të përgjigjem
  75 Përgjigje
  6.2%
08

Në përgjithësi, sa ju besoni personave të besimeve tjera fetare?

1121 prej 1201 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 1 – Aspak
  127 Përgjigje
  10.6%
 • 2
  153 Përgjigje
  12.7%
 • 3
  303 Përgjigje
  25.2%
 • 4
  189 Përgjigje
  15.7%
 • 5 – Shumë
  75 Përgjigje
  6.2%
 • Nuk e di
  156 Përgjigje
  13%
 • Refuzoj të përgjigjem
  118 Përgjigje
  9.8%
09

Në përgjithësi, sa ju besoni personave që i përkasin një kombësie tjetër?

1201 prej 1201 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 1 – Aspak
  122 Përgjigje
  10.2%
 • 2
  186 Përgjigje
  15.5%
 • 3
  356 Përgjigje
  29.6%
 • 4
  162 Përgjigje
  13.5%
 • 5 – Shumë
  49 Përgjigje
  4.1%
 • Nuk e di
  217 Përgjigje
  18.1%
 • Refuzoj të përgjigjem
  109 Përgjigje
  9.1%
10

Në përgjithësi, sa ju besoni personave me orientim tjetër seksual?

1201 prej 1201 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 1 – Aspak
  455 Përgjigje
  37.9%
 • 2
  105 Përgjigje
  8.7%
 • 3
  177 Përgjigje
  14.7%
 • 4
  109 Përgjigje
  9.1%
 • 5 – Shumë
  45 Përgjigje
  3.7%
 • Nuk e di
  172 Përgjigje
  14.3%
 • Refuzoj të përgjigjem
  138 Përgjigje
  11.5%
11

Në përgjithësi, sa ju besoni personave që kanë bindje të ndryshme politike nga ju?

1201 prej 1201 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 1 – Aspak
  158 Përgjigje
  13.2%
 • 2
  152 Përgjigje
  12.7%
 • 3
  342 Përgjigje
  28.5%
 • 4
  173 Përgjigje
  14.4%
 • 5 – Shumë
  75 Përgjigje
  6.2%
 • Nuk e di
  184 Përgjigje
  15.3%
 • Refuzoj të përgjigjem
  117 Përgjigje
  9.7%
12

Në përgjithësi, sa ju besoni anëtarëve të partisë suaj të preferuar politike?

1201 prej 1201 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 1 – Aspak
  125 Përgjigje
  10.4%
 • 2
  122 Përgjigje
  10.2%
 • 3
  305 Përgjigje
  25.4%
 • 4
  212 Përgjigje
  17.7%
 • 5 – Shumë
  121 Përgjigje
  10.1%
 • Nuk e di
  95 Përgjigje
  7.9%
 • Refuzoj të përgjigjem
  77 Përgjigje
  6.4%
 • Nuk kam ndonjë parti të preferuar
  144 Përgjigje
  12%