Brendimi i produkteve 2067

 • 1274

  Intervista të filluara

 • 1194

  Përgjigje

 • 94%

  Shkalla e intervistave të përfunduara

01

Sa është i rëndësishëm dizajni i ambalazhit të një produkti për ju?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

02

A mendoni se një produkt me dizajn të mirë të paketimit është më kualitativ?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  593 Përgjigje
  49.7%
 • Jo
  601 Përgjigje
  50.3%
03

A mendoni se cilësia e paketimit të produktit tregon për cilësinë e produktit?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  659 Përgjigje
  55.2%
 • Jo
  535 Përgjigje
  44.8%
04

Cila është preferenca juaj sa i paketimit të një produkti?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Me materiale të riciklueshme
  415 Përgjigje
  34.8%
 • Me materiale me cilësi të lartë
  435 Përgjigje
  36.4%
 • Tjetër
  153 Përgjigje
  12.8%
 • Nuk është e rëndësishme për mua
  191 Përgjigje
  16%
05

A vlerësoni se një dizajn i mirë i ambalazhit mund ta bëj të suksesshëm edhe një produkt jo aq kualitativ?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  785 Përgjigje
  65.7%
 • Jo
  409 Përgjigje
  34.3%
06

Nëse produkti që e bleni zakonisht do të ulte CILËSINË e ambalazhit, sa ka gjasa që ju prapë ta blenit atë?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

07

Nëse produkti që e bleni zakonisht do të ndryshonte DIZAJNIN në një dizajn që juve nuk ju pëlqen, sa ka gjasa që ju prapë ta blenit atë?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

08

Prej 0 - 100%, sa ka ndikim tek ju dizajni i një produkti në përzgjedhje?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Deri 10%
  109 Përgjigje
  9.1%
 • Deri 20%
  103 Përgjigje
  8.6%
 • Deri 30%
  185 Përgjigje
  15.5%
 • Deri 40%
  164 Përgjigje
  13.7%
 • Deri 50%
  229 Përgjigje
  19.2%
 • Deri 60%
  102 Përgjigje
  8.5%
 • Deri 70%
  103 Përgjigje
  8.6%
 • Deri 80%
  108 Përgjigje
  9%
 • Deri 90%
  31 Përgjigje
  2.6%
 • Deri 100%
  60 Përgjigje
  5%
09

Prej 0 - 100%, sa ka ndikim tek ju cilësia e ambalazhit të një produkti në përzgjedhje?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Deri 10%
  121 Përgjigje
  10.1%
 • Deri 20%
  93 Përgjigje
  7.8%
 • Deri 30%
  153 Përgjigje
  12.8%
 • Deri 40%
  172 Përgjigje
  14.4%
 • Deri 50%
  224 Përgjigje
  18.8%
 • Deri 60%
  89 Përgjigje
  7.5%
 • Deri 70%
  102 Përgjigje
  8.5%
 • Deri 80%
  101 Përgjigje
  8.5%
 • Deri 90%
  47 Përgjigje
  3.9%
 • Deri 100%
  92 Përgjigje
  7.7%