Çaji i zi 2068

 • 1303

  Intervista të filluara

 • 1194

  Përgjigje

 • 92%

  Shkalla e intervistave të përfunduara

01

Në shtëpinë tuaj, a merreni ju ndonjëherë me blerjen e çajit të zi (çaj rusi)?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  896 Përgjigje
  75%
 • Jo
  298 Përgjigje
  25%
02

Kur dëshironi të blini një brend të çajit të zi, çka ndikon në përzgjedhjen tuaj?

896 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Çmimi
  248 Përgjigje
  20.8%
 • Dizajni i ambalazhit
  59 Përgjigje
  4.9%
 • Brendi
  318 Përgjigje
  26.6%
 • Reklamat
  41 Përgjigje
  3.4%
 • Shija
  535 Përgjigje
  44.8%
 • Origjina e produktit
  238 Përgjigje
  19.9%
 • Cilësia e paketimit
  148 Përgjigje
  12.4%
 • Disponueshmëria (gjendet në shumë dyqane)
  68 Përgjigje
  5.7%
 • Rekomandimet e të tjerëve
  158 Përgjigje
  13.2%
 • Pozicionimi i produktit në market
  77 Përgjigje
  6.4%
 • Tjetër
  31 Përgjigje
  2.6%
03

Në ato raste kur merreni me blerjen e çajit të zi, kryesisht në çfarë forme e blini çajin?

896 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Në paketime në kuti
  585 Përgjigje
  49%
 • Në paketime në filtera të çajit
  68 Përgjigje
  5.7%
 • Me kilogram (refuz)
  204 Përgjigje
  17.1%
 • Me thes
  17 Përgjigje
  1.4%
 • Tjetër
  22 Përgjigje
  1.8%
04

Cila është arsyeja pse e blini çajin e zi në këtë formë?

896 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Shija është më e mirë
  337 Përgjigje
  28.2%
 • Çmimi është më i volitshëm
  144 Përgjigje
  12.1%
 • Brendi i çajit të zi që e konsumojmë në familje nuk ofron formë tjetër të paketimit
  153 Përgjigje
  12.8%
 • Përgatitet më lehtë për t’u konsumuar
  135 Përgjigje
  11.3%
 • Jemi mësuar ta konsumoj çajin e zi në këtë formë
  442 Përgjigje
  37%
 • Tjetër
  61 Përgjigje
  5.1%
05

A konsumoni ndonjëherë çaj të zi (çaj rusi)?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  898 Përgjigje
  75%
 • Jo
  296 Përgjigje
  25%
06

Sa shpesh konsumoni çaj të zi?

898 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Çdo ditë ose pothuajse çdo ditë
  573 Përgjigje
  48%
 • Së paku një herë në javë
  161 Përgjigje
  13.5%
 • Disa herë në muaj
  97 Përgjigje
  8.1%
 • Një herë në muaj ose më rrallë
  67 Përgjigje
  5.6%
07

Kryesisht si e konsumoni çajin e zi?

898 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Si gjethe të lirshme (foto 1)
  832 Përgjigje
  69.7%
 • Në filter (foto 2)
  66 Përgjigje
  5.5%
08

Cili prej opsioneve në vijim vlen sa i përket konsumimit të çajit të zi në shtëpinë e juaj?

898 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • E konsumojmë vetëm një brend të çajit të zi
  515 Përgjigje
  57%
 • Konsumojmë brende të ndryshme të çajit të zi
  287 Përgjigje
  32%
 • Nuk e di
  96 Përgjigje
  11%
09

Në 12 muajt e fundit, a e keni ndërruar brendin e çajit të zi që e konsumonit zakonisht?

515 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po, e kemi ndërruar
  125 Përgjigje
  10.5%
 • Jo, ende e konsumojmë të njëjtin brend
  390 Përgjigje
  32.7%
10

Nëse në dyqane do të ofrohej një lloj i çajit të zi i përzier me SHIJE TË FRUTAVE, sa vlerësoni se ka apo nuk ka gjasa që ta provoni shijen e tij?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Ka shumë gjasa
  290 Përgjigje
  24.3%
 • Ka gjasa
  445 Përgjigje
  37.3%
 • Nuk ka gjasa
  247 Përgjigje
  20.7%
 • Nuk ka aspak gjasa
  212 Përgjigje
  17.8%
11

Nëse në dyqane do të ofrohej një lloj i çajit të zi i përzier me SHIJE TË ERËZAVE (kanellë etj.), sa vlerësoni se ka apo nuk ka gjasa që ta provoni shijen e tij?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Ka shumë gjasa
  209 Përgjigje
  17.5%
 • Ka gjasa
  453 Përgjigje
  37.9%
 • Nuk ka gjasa
  294 Përgjigje
  24.6%
 • Nuk ka aspak gjasa
  238 Përgjigje
  19.9%
12

Nëse në dyqane do të ofrohej një lloj i çajit të zi që konsumohet i ftohtë, sa vlerësoni se ka apo nuk ka gjasa që ta provoni shijen e tij?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Ka shumë gjasa
  150 Përgjigje
  12.6%
 • Ka gjasa
  459 Përgjigje
  38.4%
 • Nuk ka gjasa
  341 Përgjigje
  28.6%
 • Nuk ka aspak gjasa
  244 Përgjigje
  20.4%