Gastronomia 2404

 • 1407

  Intervista të filluara

 • 1195

  Përgjigje

 • 85%

  Shkalla e intervistave të përfunduara

01

Në përgjithësi, sa shpesh do të thonit se i frekuentoni restorantet/lokalet për të ngrënë ose pirë ndonjë gjë?

1195 prej 1195 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Çdo ditë ose pothuajse çdo ditë
  245 Përgjigje
  21%
 • Disa herë në javë
  270 Përgjigje
  23%
 • Së paku një herë në javë
  169 Përgjigje
  14%
 • Disa herë në muaj
  176 Përgjigje
  15%
 • Së paku një herë në muaj
  101 Përgjigje
  8%
 • Më rrallë
  153 Përgjigje
  13%
 • Asnjëherë
  81 Përgjigje
  7%
02

Sa i përket vendndodhjes, cilat restorante/lokale preferoni t’i vizitoni?

1114 prej 1195 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Në qendër të qytetit
  308 Përgjigje
  25.8%
 • Në periferi të qytetit
  309 Përgjigje
  25.9%
 • Në fshat
  125 Përgjigje
  10.5%
 • Nuk kam ndonjë preferencë
  372 Përgjigje
  31.1%
03

Në shumicën e rasteve, për çfarë arsye i frekuentoni restorantet/lokalet?

1114 prej 1195 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Për të pirë
  643 Përgjigje
  53.8%
 • Për të ngrënë
  471 Përgjigje
  39.4%
04

Cili është vakti që më së shpeshti e hani në restorante/lokale?

1114 prej 1195 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Mëngjesi
  100 Përgjigje
  8.4%
 • Paradreka (vakt ushqimor mes mëngjesit dhe drekës)
  212 Përgjigje
  17.7%
 • Dreka
  451 Përgjigje
  37.7%
 • Darka
  351 Përgjigje
  29.4%
05

Deri në sa para e konsideroni të arsyeshme të shpenzoni për një pjatë tuajën të preferuar me ushqim?

1114 prej 1195 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Deri në 2€
  214 Përgjigje
  17.9%
 • Deri në 4€
  437 Përgjigje
  36.6%
 • Deri në 6€
  272 Përgjigje
  22.8%
 • Deri në 8€
  120 Përgjigje
  10%
 • Më shumë se 8€
  71 Përgjigje
  5.9%
06

Ju lutem renditni opsionet në vijim sipas rëndësisë që kanë për ju kur dëshironi të shkoni në një restorant/lokal për të ngrënë ose pirë, ku 1 nënkupton opsionin më të rëndësishëm e kështu me radhë...

1114 prej 1195 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

07

Në përgjithësi, sa jeni të kënaqur me llojet e ushqimit që ofrohen në restorante/lokale?

1114 prej 1195 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

08

Në përgjithësi, si i vlerësoni çmimet në restorante/lokale?

1114 prej 1195 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Shumë të arsyeshme
  60 Përgjigje
  5%
 • Deri diku të arsyeshme
  565 Përgjigje
  47.3%
 • Deri diku të pa arsyeshme
  328 Përgjigje
  27.4%
 • Shumë të pa arsyeshme
  161 Përgjigje
  13.5%
09

Cili lloj i ushqimit është më i preferuari i juaj?

1195 prej 1195 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Ushqimet e shpejta (si pica, hamburger etj.)
  248 Përgjigje
  20.8%
 • Sallatat
  159 Përgjigje
  13.3%
 • Ushqimet prej skare
  288 Përgjigje
  24.1%
 • Ëmbëlsirat
  86 Përgjigje
  7.2%
 • Mezet (ushqimi para pjatës kryesore)
  91 Përgjigje
  7.6%
 • Ushqimet tradicionale
  292 Përgjigje
  24.4%
 • Tjetër
  25 Përgjigje
  2.1%
10

Cili lloj i ushqimit vlerësoni se nuk ofrohet mjaftueshëm në restorante/lokale?

1195 prej 1195 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Ushqimi vegjetarian
  214 Përgjigje
  17.9%
 • Ushqimi vegan
  189 Përgjigje
  15.8%
 • Ushqimi pa gluten
  346 Përgjigje
  29%
 • Nuk kam ndonjë opinion
  604 Përgjigje
  50.5%
 • Tjetër
  10 Përgjigje
  0.8%
11

Nëse do hapej një restorant në vendin ku jetoni/punoni, çfarë lloj ushqimi do të dëshironit të kishte?

1195 prej 1195 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Ushqim tradicional shqiptar
  592 Përgjigje
  49.5%
 • Ushqim italian
  243 Përgjigje
  20.3%
 • Ushqim grek
  129 Përgjigje
  10.8%
 • Ushqim francez
  162 Përgjigje
  13.6%
 • Ushqim gjerman
  124 Përgjigje
  10.4%
 • Ushqim kinez
  134 Përgjigje
  11.2%
 • Nuk e di
  216 Përgjigje
  18.1%
 • Tjetër
  21 Përgjigje
  1.8%