Ndikimi i burimeve reklamuese në brend 2074

 • 1346

  Intervista të filluara

 • 1191

  Përgjigje

 • 88%

  Shkalla e intervistave të përfunduara

01

Në përgjithësi, sa u kushtoni rëndësi reklamave që i shihni në billborde?

1191 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak
  444 Përgjigje
  37.3%
 • Deri diku
  651 Përgjigje
  54.7%
 • Shumë
  96 Përgjigje
  8.1%
02

Në përgjithësi, si e konsideroni një brend (markë) të reklamuar në billborde?

1191 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak të suksesshëm
  157 Përgjigje
  13.2%
 • Jo të suksesshëm
  172 Përgjigje
  14.4%
 • Deri diku të suksesshëm
  552 Përgjigje
  46.3%
 • Shumë të suksesshëm
  95 Përgjigje
  8%
 • Nuk kam opinion
  215 Përgjigje
  18.1%
03

Në përgjithësi, sa cilësor e konsideroni një brend (markë) të reklamuar në billborde?

1191 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak cilësor
  142 Përgjigje
  11.9%
 • Jo cilësor
  137 Përgjigje
  11.5%
 • Deri diku cilësor
  576 Përgjigje
  48.4%
 • Shumë cilësor
  98 Përgjigje
  8.2%
 • Nuk kam opinion
  238 Përgjigje
  20%
04

Në një shkallë 0 – 10, në përgjithësi sa të besueshme i konsideroni reklamat në billborde?

1191 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 0 – Aspak të besueshme
  200 Përgjigje
  16.8%
 • 1
  108 Përgjigje
  9.1%
 • 2
  133 Përgjigje
  11.2%
 • 3
  172 Përgjigje
  14.4%
 • 4
  155 Përgjigje
  13%
 • 5
  224 Përgjigje
  18.8%
 • 6
  70 Përgjigje
  5.9%
 • 7
  66 Përgjigje
  5.5%
 • 8
  41 Përgjigje
  3.4%
 • 9
  8 Përgjigje
  0.7%
 • 10 – Shumë të besueshme
  14 Përgjigje
  1.2%
05

Në përgjithësi, sa u kushtoni rëndësi reklamave që i shihni në TV?

1191 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak
  264 Përgjigje
  22.2%
 • Deri diku
  762 Përgjigje
  64%
 • Shumë
  165 Përgjigje
  13.9%
06

Në përgjithësi, si e konsideroni një brend (markë) të reklamuar në TV?

1191 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak të suksesshëm
  117 Përgjigje
  9.8%
 • Jo të suksesshëm
  157 Përgjigje
  13.2%
 • Deri diku të suksesshëm
  646 Përgjigje
  54.2%
 • Shumë të suksesshëm
  136 Përgjigje
  11.4%
 • Nuk kam opinion
  135 Përgjigje
  11.3%
07

Në përgjithësi, sa cilësor e konsideroni një brend (markë) të reklamuar në TV?

1191 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak cilësor
  119 Përgjigje
  10%
 • Jo cilësor
  125 Përgjigje
  10.5%
 • Deri diku cilësor
  664 Përgjigje
  55.8%
 • Shumë cilësor
  124 Përgjigje
  10.4%
 • Nuk kam opinion
  159 Përgjigje
  13.4%
08

Në një shkallë 0 – 10, në përgjithësi sa të besueshme i konsideroni reklamat në TV?

1191 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 0 – Aspak të besueshme
  135 Përgjigje
  11.3%
 • 1
  83 Përgjigje
  7%
 • 2
  175 Përgjigje
  14.7%
 • 3
  173 Përgjigje
  14.5%
 • 4
  167 Përgjigje
  14%
 • 5
  232 Përgjigje
  19.5%
 • 6
  83 Përgjigje
  7%
 • 7
  69 Përgjigje
  5.8%
 • 8
  41 Përgjigje
  3.4%
 • 9
  12 Përgjigje
  1%
 • 10 – Shumë të besueshme
  21 Përgjigje
  1.8%
09

Në përgjithësi, sa u kushtoni rëndësi reklamave që i dëgjoni në radio?

1191 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak
  270 Përgjigje
  23%
 • Deri diku
  478 Përgjigje
  40%
 • Shumë
  155 Përgjigje
  13%
 • Nuk dëgjoj radio
  288 Përgjigje
  24%
10

Në përgjithësi, si e konsideroni një brend (markë) të reklamuar në radio?

903 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak të suksesshëm
  161 Përgjigje
  13.5%
 • Jo të suksesshëm
  133 Përgjigje
  11.2%
 • Deri diku të suksesshëm
  495 Përgjigje
  41.6%
 • Shumë të suksesshëm
  46 Përgjigje
  3.9%
 • Nuk kam opinion
  68 Përgjigje
  5.7%
11

Në përgjithësi, sa cilësor e konsideroni një brend (markë) të reklamuar në radio?

903 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak cilësor
  147 Përgjigje
  12.3%
 • Jo cilësor
  124 Përgjigje
  10.4%
 • Deri diku cilësor
  497 Përgjigje
  41.7%
 • Shumë cilësor
  52 Përgjigje
  4.4%
 • Nuk kam opinion
  83 Përgjigje
  7%
12

Në një shkallë 0 – 10, në përgjithësi sa të besueshme i konsideroni reklamat në radio?

903 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 0 – Aspak të besueshme
  124 Përgjigje
  10.4%
 • 1
  89 Përgjigje
  7.5%
 • 2
  146 Përgjigje
  12.3%
 • 3
  127 Përgjigje
  10.7%
 • 4
  110 Përgjigje
  9.2%
 • 5
  180 Përgjigje
  15.1%
 • 6
  53 Përgjigje
  4.5%
 • 7
  41 Përgjigje
  3.4%
 • 8
  16 Përgjigje
  1.3%
 • 9
  6 Përgjigje
  0.5%
 • 10 – Shumë të besueshme
  11 Përgjigje
  0.9%
13

Në përgjithësi, sa u kushtoni rëndësi reklamave që i shihni në portale?

1191 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak
  226 Përgjigje
  19%
 • Deri diku
  591 Përgjigje
  50%
 • Shumë
  217 Përgjigje
  18%
 • Nuk lexoj portale
  157 Përgjigje
  13%
14

Në përgjithësi, si e konsideroni një brend (markë) të reklamuar në portale?

1034 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak të suksesshëm
  153 Përgjigje
  12.8%
 • Jo të suksesshëm
  154 Përgjigje
  12.9%
 • Deri diku të suksesshëm
  568 Përgjigje
  47.7%
 • Shumë të suksesshëm
  85 Përgjigje
  7.1%
 • Nuk kam opinion
  74 Përgjigje
  6.2%
15

Në përgjithësi, sa cilësor e konsideroni një brend (markë) të reklamuar në portal?

1034 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak cilësor
  140 Përgjigje
  11.8%
 • Jo cilësor
  126 Përgjigje
  10.6%
 • Deri diku cilësor
  581 Përgjigje
  48.8%
 • Shumë cilësor
  93 Përgjigje
  7.8%
 • Nuk kam opinion
  94 Përgjigje
  7.9%
16

Në një shkallë 0 – 10, në përgjithësi sa të besueshme i konsideroni reklamat në portale?

1034 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 0 – Aspak të besueshme
  153 Përgjigje
  12.8%
 • 1
  85 Përgjigje
  7.1%
 • 2
  169 Përgjigje
  14.2%
 • 3
  129 Përgjigje
  10.8%
 • 4
  126 Përgjigje
  10.6%
 • 5
  187 Përgjigje
  15.7%
 • 6
  70 Përgjigje
  5.9%
 • 7
  59 Përgjigje
  5%
 • 8
  27 Përgjigje
  2.3%
 • 9
  13 Përgjigje
  1.1%
 • 10 – Shumë të besueshme
  16 Përgjigje
  1.3%
17

Në përgjithësi, sa u kushtoni rëndësi reklamave që i shihni në rrjete sociale?

1191 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak
  194 Përgjigje
  16%
 • Deri diku
  550 Përgjigje
  46%
 • Shumë
  278 Përgjigje
  23%
 • Nuk përdori rrjete sociale
  169 Përgjigje
  14%
18

Në përgjithësi, si e konsideroni një brend (markë) të reklamuar në rrjete sociale?

1022 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak të suksesshëm
  133 Përgjigje
  11.2%
 • Jo të suksesshëm
  122 Përgjigje
  10.2%
 • Deri diku të suksesshëm
  579 Përgjigje
  48.6%
 • Shumë të suksesshëm
  112 Përgjigje
  9.4%
 • Nuk kam opinion
  76 Përgjigje
  6.4%
19

Në përgjithësi, sa cilësor e konsideroni një brend (markë) të reklamuar në rrjete sociale?

1022 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak cilësor
  126 Përgjigje
  10.6%
 • Jo cilësor
  118 Përgjigje
  9.9%
 • Deri diku cilësor
  586 Përgjigje
  49.2%
 • Shumë cilësor
  106 Përgjigje
  8.9%
 • Nuk kam opinion
  86 Përgjigje
  7.2%
20

Në një shkallë 0 – 10, në përgjithësi sa të besueshme i konsideroni reklamat në rrjete sociale?

1022 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 0 – Aspak të besueshme
  151 Përgjigje
  12.7%
 • 1
  83 Përgjigje
  7%
 • 2
  136 Përgjigje
  11.4%
 • 3
  124 Përgjigje
  10.4%
 • 4
  120 Përgjigje
  10.1%
 • 5
  205 Përgjigje
  17.2%
 • 6
  72 Përgjigje
  6%
 • 7
  60 Përgjigje
  5%
 • 8
  38 Përgjigje
  3.2%
 • 9
  14 Përgjigje
  1.2%
 • 10 – Shumë të besueshme
  19 Përgjigje
  1.6%