Rrjetet sociale 2104

 • 1285

  Intervista të filluara

 • 1191

  Përgjigje

 • 93%

  Shkalla e intervistave të përfunduara

01

A i përdorni rrjetet sociale?

1191 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  1013 Përgjigje
  85%
 • Jo
  178 Përgjigje
  15%
02

Gjatë 30 ditëve të fundit, cilat rrjete sociale i keni përdorur?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Instagram
  718 Përgjigje
  60.3%
 • Facebook
  792 Përgjigje
  66.5%
 • Twitter
  148 Përgjigje
  12.4%
 • Snapchat
  499 Përgjigje
  41.9%
 • Google +
  205 Përgjigje
  17.2%
 • LinkedIn
  111 Përgjigje
  9.3%
 • YouTube
  632 Përgjigje
  53.1%
 • Pinterest
  122 Përgjigje
  10.2%
 • TikTok
  451 Përgjigje
  37.9%
 • Tjetër
  55 Përgjigje
  4.6%
03

Cili është rrjeti social që e përdorni më së shpeshti?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Instagram
  224 Përgjigje
  18.8%
 • Facebook
  403 Përgjigje
  33.8%
 • Twitter
  22 Përgjigje
  1.8%
 • Snapchat
  122 Përgjigje
  10.2%
 • Google +
  23 Përgjigje
  1.9%
 • LinkedIn
  13 Përgjigje
  1.1%
 • YouTube
  73 Përgjigje
  6.1%
 • Pinterest
  17 Përgjigje
  1.4%
 • TikTok
  90 Përgjigje
  7.6%
 • Tjetër
  26 Përgjigje
  2.2%
04

Për çfarë arsye i përdorni rrjetet sociale?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Për të mbajtur kontakte me familje dhe shoqëri
  491 Përgjigje
  41.2%
 • Për planifikime eventesh
  58 Përgjigje
  4.9%
 • Për blerje-shitje
  170 Përgjigje
  14.3%
 • Për inspirim
  192 Përgjigje
  16.1%
 • Për lajme/ të reja/informim
  537 Përgjigje
  45.1%
 • Për të krijuar lidhje dashurie
  58 Përgjigje
  4.9%
 • Për të bërë miq të rinj
  131 Përgjigje
  11%
 • Për të kërkuar punë
  150 Përgjigje
  12.6%
 • Për të kaluar kohë/humbur kohë
  510 Përgjigje
  42.8%
 • Për blog-un tim
  63 Përgjigje
  5.3%
 • Tjetër
  85 Përgjigje
  7.1%
05

Në një ditë të zakonshme, në cilën kohë të ditës jeni më së shumti aktiv në rrjete sociale?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Para orës 6:00
  44 Përgjigje
  3.7%
 • 6:00 - 8:00
  38 Përgjigje
  3.2%
 • 8:01 - 10:00
  63 Përgjigje
  5.3%
 • 10:01 - 12:00
  87 Përgjigje
  7.3%
 • 12:01 - 14:00
  67 Përgjigje
  5.6%
 • 14:01 - 16:00
  72 Përgjigje
  6%
 • 16:01 - 18:00
  51 Përgjigje
  4.3%
 • 18:01 - 20:00
  132 Përgjigje
  11.1%
 • 20:01 - 22:00
  296 Përgjigje
  24.9%
 • 22:01 - 00:00
  113 Përgjigje
  9.5%
 • Pas mesnatës
  50 Përgjigje
  4.2%
06

Zakonisht, sa shpesh postoni në rrjete sociale?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Disa herë në ditë
  75 Përgjigje
  6.3%
 • Një herë në ditë
  55 Përgjigje
  4.6%
 • Disa herë në javë
  92 Përgjigje
  7.7%
 • Një herë në javë
  80 Përgjigje
  6.7%
 • Disa herë në muaj
  148 Përgjigje
  12.4%
 • Një herë në muaj
  128 Përgjigje
  10.7%
 • Më rrallë
  372 Përgjigje
  31.2%
 • Asnjëherë
  63 Përgjigje
  5.3%
07

Çka postoni më shpesh në rrjete sociale?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Fotografi të miat
  488 Përgjigje
  41%
 • Fotografi të gjërave që bëj ose ha
  103 Përgjigje
  8.6%
 • Fotografi të ambientit që më rrethon
  295 Përgjigje
  24.8%
 • Bëj share/shpërndaj postime të të tjerëve
  182 Përgjigje
  15.3%
 • Shkruaj statuse
  151 Përgjigje
  12.7%
 • Evente
  91 Përgjigje
  7.6%
 • Video
  114 Përgjigje
  9.6%
 • Tjetër
  125 Përgjigje
  10.5%
 • Nuk postoj në rrjete sociale
  116 Përgjigje
  9.7%
08

Zakonisht, a i kontrolloni rrjetet sociale para se të dilni nga shtrati?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  563 Përgjigje
  47.3%
 • Jo
  450 Përgjigje
  37.8%
09

Zakonisht, a i kontrolloni rrjetet sociale para se të flini?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  806 Përgjigje
  67.7%
 • Jo
  207 Përgjigje
  17.4%
10

Prej të gjitha kontakteve që i keni në rrjetin tuaj kryesor, sa persona i takoni/ i njihni në jetën reale?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Të gjithë
  328 Përgjigje
  27.5%
 • Shumicën nga ta
  429 Përgjigje
  36%
 • Gjysmën e tyre
  103 Përgjigje
  8.6%
 • Disa nga ta
  125 Përgjigje
  10.5%
 • Asnjë nga ta
  28 Përgjigje
  2.4%
11

A ju ka ndodhur të paktën njëherë të prishni një marrëdhënie me familjar/ miq/ partner për shkak të rrjeteve sociale?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  294 Përgjigje
  24.7%
 • Jo
  719 Përgjigje
  60.4%
12

Cili nga pohimet e mëposhtme vlen për ju?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • E kam të vështirë t’i lë rrjetet sociale
  428 Përgjigje
  35.9%
 • E kam të lehtë t’i lë rrjetet sociale
  585 Përgjigje
  49.1%
13

Cilën nga përvojat e mëposhtme i keni pasur në rrjetet sociale?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Jam përndjekur/kontrolluar nga dikush gjithë kohën (stalking)
  92 Përgjigje
  7.7%
 • Bullizëm
  58 Përgjigje
  4.9%
 • Më është vjedhur/përdorur identiteti
  77 Përgjigje
  6.5%
 • Jam kërcënuar/shantazhuar
  66 Përgjigje
  5.5%
 • Dikush i ka keqpërdorur fotot apo të dhënat e mia pa leje
  110 Përgjigje
  9.2%
 • Jam diskriminuar
  66 Përgjigje
  5.5%
 • Tjetër
  101 Përgjigje
  8.5%
 • Asnjëra nga këto
  594 Përgjigje
  49.9%
14

Si kanë ndikuar rrjetet sociale në jetën tuaj, në përgjithësi?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Pozitivisht
  241 Përgjigje
  20.2%
 • Negativisht
  118 Përgjigje
  9.9%
 • Të dyja
  333 Përgjigje
  28%
 • Nuk kanë patur asnjë ndikim
  321 Përgjigje
  27%
15

Nëse do të detyroheshit ta përdornit vetëm një rrjet social, cilin do ta përzgjedhnit?

1013 prej 1191 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Instagram
  213 Përgjigje
  17.9%
 • Facebook
  355 Përgjigje
  29.8%
 • Twitter
  33 Përgjigje
  2.8%
 • Snapchat
  72 Përgjigje
  6%
 • Google +
  44 Përgjigje
  3.7%
 • LinkedIn
  29 Përgjigje
  2.4%
 • YouTube
  97 Përgjigje
  8.1%
 • Pinterest
  23 Përgjigje
  1.9%
 • TikTok
  66 Përgjigje
  5.5%
 • Tjetër
  22 Përgjigje
  1.8%
 • Nuk e di
  59 Përgjigje
  5%