Shërbimi për klient 2318

 • 1337

  Intervista të filluara

 • 1194

  Përgjigje

 • 89%

  Shkalla e intervistave të përfunduara

01

Deri më tani, a keni kontaktuar ndonjëherë me shërbimin për klient të ndonjë kompanie (për t’i pyetur diçka, për të bërë ankesë për ndonjë defekt në produktin e blerë etj.)?

1194 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  597 Përgjigje
  50%
 • Jo
  597 Përgjigje
  50%
02

Në përgjithësi, çfarë përvoje do të thonit se keni pasur me shërbimin për klient të kompanive në Kosovë?

597 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Shumë të mirë
  88 Përgjigje
  7.4%
 • Deri diku të mirë
  283 Përgjigje
  23.7%
 • As të mirë, as të keqe
  141 Përgjigje
  11.8%
 • Deri diku të keqe
  41 Përgjigje
  3.4%
 • Shumë të keqe
  44 Përgjigje
  3.7%
03

Keni blerë një produkt që ju ka dalur jo cilësor dhe dëshironi të bëni një ankesë në kompani. Fillimisht përmes cilit kanal do ta kontaktonit shërbimin për klient?

597 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Do t’i thërrisja në telefon
  357 Përgjigje
  29.9%
 • Përmes emailit
  117 Përgjigje
  9.8%
 • Do t’i kontaktoja përmes uebfaqes së tyre
  46 Përgjigje
  3.9%
 • Do t’i kontaktoja përmes faqes së tyre në rrjetet sociale
  70 Përgjigje
  5.9%
 • Tjetër
  7 Përgjigje
  0.6%
04

Para se ta kontaktoni shërbimin për klient, a përpiqeni ta gjeni një zgjidhje duke hulumtuar në internet, duket pyetur të tjerët apo në ndonjë formë tjetër?

597 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po, në të gjitha rastet
  220 Përgjigje
  18.4%
 • Po, në shumicën e rasteve
  203 Përgjigje
  17%
 • Po, në disa raste
  120 Përgjigje
  10.1%
 • Jo
  54 Përgjigje
  4.5%
05

Nga 0-10, në përgjithësi si do ta vlerësonit shërbimin për klientë të kompanive private në Kosovë?

597 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

06

Ju lutem kujtoni rastet kur jeni ndarë të kënaqur me shërbimin për klient dhe tregoni si ka ndikuar kjo në çfarëdo mënyre në sjelljen e juaj!

597 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Ua rekomandoja të tjerëve produktet/shërbimet e kompanisë
  246 Përgjigje
  20.6%
 • Blija më shumë produkte/shërbime të kompanisë
  184 Përgjigje
  15.4%
 • Kam konsideruar blerjen e më shumë produkteve/shërbimeve të kompanisë
  197 Përgjigje
  16.5%
 • Nuk ka pasur ndonjë ndryshim
  124 Përgjigje
  10.4%
 • Tjetër
  1 Përgjigje
  0.1%
07

Ju lutem kujtoni rastet kur jeni ndarë të PAKËNAQUR me shërbimin për klient dhe tregoni si ka ndikuar kjo në çfarëdo mënyre në sjelljen e juaj!

597 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Nuk blija më produkte/shërbime prej kompanisë
  265 Përgjigje
  22.2%
 • Blija produkte/shërbimet e njëjta nga një kompani tjetër
  158 Përgjigje
  13.2%
 • U rekomandoja të tjerëve të mos i blejnë produktet/shërbimet e kompanisë
  262 Përgjigje
  21.9%
 • Nuk ka pasur ndonjë ndryshim
  75 Përgjigje
  6.3%
 • Tjetër
  3 Përgjigje
  0.3%
08

Si e konsideroni çështjen në vijim: ‘‘Kontaktoj shërbimin për klient dhe më duhet ta përsëris pyetjen/problemin tim disa herë’?

597 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Më irriton shumë
  284 Përgjigje
  23.8%
 • Më irriton deri diku
  231 Përgjigje
  19.3%
 • Nuk më irriton
  82 Përgjigje
  6.9%
09

Sa pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin: ‘Përvoja jo e mirë me shërbimin për klient ka ndikuar shumë që të kem perceptim të keq për kompaninë’?

597 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Pajtohem plotësisht
  256 Përgjigje
  21.4%
 • Pajtohem deri diku
  207 Përgjigje
  17.3%
 • Neutral
  109 Përgjigje
  9.1%
 • Nuk pajtohem deri diku
  15 Përgjigje
  1.3%
 • Nuk pajtohem aspak
  10 Përgjigje
  0.8%
10

Kur kontaktoni shërbimin për klient, a ju ndodh ndonjëherë të mos ndiheni i/e respektuar nga agjenti/ja e shërbimit për klient?

597 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po, gjithmonë
  64 Përgjigje
  5.4%
 • Po, në shumicën e rasteve
  194 Përgjigje
  16.2%
 • Po, në disa raste
  260 Përgjigje
  21.8%
 • Jo, asnjëherë
  79 Përgjigje
  6.6%
11

A jeni ndjerë ndonjëherë i/e ofenduar nga agjenti i shërbimit për klient?

597 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  164 Përgjigje
  13.7%
 • Jo
  265 Përgjigje
  22.2%
 • Preferoj të mos përgjigjem
  168 Përgjigje
  14.1%
12

Përveç çfarë u diskutua deri më tani, çfarë do të thonit se ju irriton kur kontaktoni me shërbimin për klient?

597 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Toni i ulët i zërit
  101 Përgjigje
  8.5%
 • Të folurit e shpejtë
  136 Përgjigje
  11.4%
 • Kohëzgjatja e gjatë për t’u lidhur me shërbimin për klient në lidhje telefonike
  270 Përgjigje
  22.6%
 • Kohëzgjatja e gjatë për të marrë përgjigje nga shërbimi për klient
  227 Përgjigje
  19%
 • Pamundësia për të kontaktuar shërbimin për klient 24/7
  224 Përgjigje
  18.8%
 • Nuk ka ndonjë gjë që më irriton
  32 Përgjigje
  2.7%
 • Tjetër
  3 Përgjigje
  0.3%
13

Keni blerë një produkt që ju ka dalur jo cilësor dhe dëshironi të bëni një ankesë në kompani. Fillimisht përmes cilit kanal do ta kontaktonit shërbimin për klient?

597 prej 1194 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Do t’i thërrisja në telefon
  301 Përgjigje
  25.2%
 • Përmes emailit
  68 Përgjigje
  5.7%
 • Do t’i kontaktoja përmes uebfaqes së tyre
  69 Përgjigje
  5.8%
 • Do t’i kontaktoja përmes faqes së tyre në rrjetet sociale
  135 Përgjigje
  11.3%
 • Tjetër
  19 Përgjigje
  1.6%