Shporta e konsumatorit 2406

 • 1173

  Intervista të filluara

 • 1102

  Përgjigje

 • 94%

  Shkalla e intervistave të përfunduara

01

Kryesisht cili prej anëtarëve të familjes suaj merret me blerjen e produkteve ushqimore?

1102 prej 1102 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Unë
  467 Përgjigje
  42.4%
 • Bashkëshorti/Bashkëshortja
  178 Përgjigje
  16.2%
 • Babai/Nëna
  352 Përgjigje
  31.9%
 • Vëllai/Motra
  41 Përgjigje
  3.7%
 • Djali/Vajza
  13 Përgjigje
  1.2%
 • Gjyshi/Gjyshja
  4 Përgjigje
  0.4%
 • Ndonjë anëtar tjetër
  47 Përgjigje
  4.3%
02

Zakonisht ku i bleni ju apo familja juaj produktet ushqimore?

1102 prej 1102 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Në dyqane të vogla (shitore)
  63 Përgjigje
  5.7%
 • Në minimarkete
  165 Përgjigje
  15%
 • Në supermarkete
  867 Përgjigje
  78.7%
 • Tjetër
  5 Përgjigje
  0.5%
03

Sa vlerësoni se janë të mjaftueshme të hyrat e familjes suaj për t’ua përmbushur nevojat elementare (ushqimore)?

1102 prej 1102 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak të mjaftueshme
  268 Përgjigje
  24.3%
 • Deri diku të mjaftueshme
  707 Përgjigje
  64.2%
 • Shumë të mjaftueshme
  127 Përgjigje
  11.5%
04

Në përgjithësi, si do ta vlerësonit kualitetin e produkteve ushqimore që i bleni?

1102 prej 1102 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Të lartë
  182 Përgjigje
  16.5%
 • Të ulët
  266 Përgjigje
  24.1%
 • As të lartë, as të ulët
  654 Përgjigje
  59.3%
05

Si e vlerësoni çmimin e produkteve bazike ushqimore (bukës, miellit, vajit, qumështit, vezëve etj.)?

1102 prej 1102 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Shumë të shtrenjtë
  569 Përgjigje
  51.6%
 • Të shtrenjtë
  379 Përgjigje
  34.4%
 • As të shtrenjtë, as të lirë
  119 Përgjigje
  10.8%
 • Të lirë
  11 Përgjigje
  1%
 • Shumë të lirë
  2 Përgjigje
  0.2%
 • Nuk e di sa kushtojnë produktet bazike ushqimore
  22 Përgjigje
  2%
06

Sa pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin: “Çmimet e produkteve bazike ushqimore në Kosovë janë më të larta sesa në vendet e rajonit”?

1102 prej 1102 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Pajtohem plotësisht
  598 Përgjigje
  54.3%
 • Pajtohem
  297 Përgjigje
  27%
 • Nuk pajtohem
  96 Përgjigje
  8.7%
 • Nuk pajtohem aspak
  13 Përgjigje
  1.2%
 • Nuk e di
  98 Përgjigje
  8.9%
07

Sa pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin: “Në Kosovë, çmimet e produkteve bazike ushqimore pësojnë shpesh ndryshime”?

1102 prej 1102 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Pajtohem plotësisht
  535 Përgjigje
  48.5%
 • Pajtohem
  359 Përgjigje
  32.6%
 • Nuk pajtohem
  113 Përgjigje
  10.3%
 • Nuk pajtohem aspak
  30 Përgjigje
  2.7%
 • Nuk e di
  65 Përgjigje
  5.9%
08

Nëse i është rritur çmimi një produkti bazik ushqimor që dëshironi ta bleni, si veproni zakonisht?

1102 prej 1102 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • E blej atë produkt vetëm nëse nuk është shtrenjtuar shumë
  282 Përgjigje
  25.6%
 • E blej edhe nëse është shtrenjtuar shumë
  166 Përgjigje
  15.1%
 • E kërkoj të njëjtin produkt me një çmim më të lirë në një dyqan tjetër
  531 Përgjigje
  48.2%
 • Nuk e blej
  111 Përgjigje
  10.1%
 • Tjetër
  8 Përgjigje
  0.7%
09

Sa pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin: “Kur shkoj për të blerë produkte ushqimore, çmimi është gjëja e parë që më bie në sy”?

1102 prej 1102 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Pajtohem plotësisht
  433 Përgjigje
  39.3%
 • Pajtohem
  469 Përgjigje
  42.6%
 • Nuk pajtohem
  156 Përgjigje
  14.2%
 • Nuk pajtohem aspak
  44 Përgjigje
  4%
10

Sa pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin: “Sa më i lartë të jetë çmimi, aq më cilësor është produkti ushqimor”?

1102 prej 1102 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Pajtohem plotësisht
  104 Përgjigje
  9.4%
 • Pajtohem
  305 Përgjigje
  27.7%
 • Nuk pajtohem
  499 Përgjigje
  45.3%
 • Nuk pajtohem aspak
  194 Përgjigje
  17.6%
11

Sa shpesh i shikoni të dhënat mbi vlerat ushqyese të produkteve ushqimore që i bleni?

1102 prej 1102 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Gjithmonë
  219 Përgjigje
  19.9%
 • Shpesh
  352 Përgjigje
  31.9%
 • Ndonjëherë
  384 Përgjigje
  34.8%
 • Rrallë
  102 Përgjigje
  9.3%
 • Asnjëherë
  45 Përgjigje
  4.1%
12

Në familjen tuaj, sa shpesh bleni ushqime BIO (ushqime që janë prodhuar pa përdorimin e pesticideve, herbicideve, apo kimikateve tjera)?

1102 prej 1102 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Gjithmonë
  150 Përgjigje
  13.6%
 • Shpesh
  367 Përgjigje
  33.3%
 • Ndonjëherë
  379 Përgjigje
  34.4%
 • Rrallë
  110 Përgjigje
  10%
 • Asnjëherë
  29 Përgjigje
  2.6%
 • Nuk e di
  67 Përgjigje
  6.1%