Të drejtat e punëtorëve 2402

 • 1178

  Intervista të filluara

 • 1094

  Përgjigje

 • 93%

  Shkalla e intervistave të përfunduara

01

Sipas jush, sa respektohen të drejtat e punëtorëve në Kosovë?

1094 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak
  380 Përgjigje
  34.7%
 • Pak
  405 Përgjigje
  37%
 • Deri diku
  281 Përgjigje
  25.7%
 • Shumë
  28 Përgjigje
  2.6%
02

A e keni lexuar ndonjëherë ligjin për të drejtat e punëtorëve në Kosovë?

1094 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po, i kam lexuar të gjitha nenet
  223 Përgjigje
  20.4%
 • Po, i kam lexuar disa nene
  465 Përgjigje
  42.5%
 • Jo, nuk e kam lexuar
  406 Përgjigje
  37.1%
03

A keni dëgjuar për ndonjë rast ku punëtori/ja ka raportuar shkeljen e të drejtave të tij/saj?

1094 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  565 Përgjigje
  51.6%
 • Jo
  529 Përgjigje
  48.4%
04

Nëse do të ju shkeleshin të drejtat e juaja si punëtor/e, a do ta raportonit këtë te organet përkatëse?

1094 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  858 Përgjigje
  78.4%
 • Jo
  236 Përgjigje
  21.6%
05

A keni informacione në cilat organe duhet të raportohen shkeljet e të drejtave të punëtorëve?

1094 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  604 Përgjigje
  55.2%
 • Jo
  490 Përgjigje
  44.8%
06

Sipas jush, çka ndikon më së shumti që një punëtor/e të mos e raportoj te organet përkatëse shkeljen e të drejtave të tij/saj?

1094 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Mendimi se nuk do të zgjidhet rasti i tij/saj nga organet
  301 Përgjigje
  27.5%
 • Frika se mund ta humb vendin e punës
  605 Përgjigje
  55.3%
 • Presioni për të mos e raportuar shkeljen
  78 Përgjigje
  7.1%
 • Frika nga sulme fizike në rast të raportimit
  96 Përgjigje
  8.8%
 • Tjetër
  9 Përgjigje
  0.8%
07

Cila nga këto shkelje mendoni se është më prezente në Kosovë?

1094 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Orari i tejzgjatur
  289 Përgjigje
  26.4%
 • Puna e pakompensuar gjatë vikendit/festave zyrtare
  206 Përgjigje
  18.8%
 • Mospagesa e pushimit mjekësor
  112 Përgjigje
  10.2%
 • Mospagesa e pushimit të lehonisë
  64 Përgjigje
  5.9%
 • Mungesa e kontratave të punës
  369 Përgjigje
  33.7%
 • Tjetër
  50 Përgjigje
  4.6%
08

Në 12 muajt e fundit, a keni qenë të punësuar?

1094 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  628 Përgjigje
  57%
 • Jo
  466 Përgjigje
  43%
09

A u janë paguar kontributet në Trust nga punëdhënësi/ja?

628 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  520 Përgjigje
  47.5%
 • Jo
  108 Përgjigje
  9.9%