Ujë mineral 2102

 • 1262

  Intervista të filluara

 • 1193

  Përgjigje

 • 95%

  Shkalla e intervistave të përfunduara

01

Uji mineral ka një shije therëse që mund të jetë e fortë ose e lehtë. Cila prej këtyre shijeve ju pëlqen juve?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • E fortë
  662 Përgjigje
  55.5%
 • E lehtë
  531 Përgjigje
  44.5%
02

Cilat brende të ujit mineral vlerësoni se i plotësojnë më shumë kërkesat e juaja si konsumator?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Brendet vendore
  871 Përgjigje
  73%
 • Brendet e huaja
  322 Përgjigje
  27%
03

A ju ka ndodhur të mos blini ndonjë brend të ujit mineral vetëm sepse i humbet shumë shija brenda 24 orëve pas hapjes?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  769 Përgjigje
  64.5%
 • Jo
  424 Përgjigje
  35.5%
04

Sa pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin: ‘Sa më e mirë cilësia e shishes aq më e mirë është shija e ujit mineral’?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Nuk pajtohem
  371 Përgjigje
  31.1%
 • Pajtohem deri diku
  611 Përgjigje
  51.2%
 • Pajtohem plotësisht
  211 Përgjigje
  17.7%
05

A pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin: ‘Ndonjëherë konsumoj ujë mineral në vend të pijeve të gazuara sepse ato nuk janë të shëndetshme’?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Nuk pajtohem
  458 Përgjigje
  38.4%
 • Pajtohem
  735 Përgjigje
  61.6%
06

Nëse në dyqane do të ofrohej ujë mineral me shije të frutave, a do ta blenit atë produkt?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Definitivisht po
  330 Përgjigje
  27.7%
 • Definitivisht jo
  296 Përgjigje
  24.8%
 • Ndoshta/nuk jam i(e) sigurt
  567 Përgjigje
  47.5%
07

Me çfarë shije frutash do të dëshironit të ofrohej uji mineral?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Ananas
  227 Përgjigje
  19%
 • Dredhëz
  211 Përgjigje
  17.7%
 • Limon
  566 Përgjigje
  47.4%
 • Manaferrë
  188 Përgjigje
  15.8%
 • Mango
  210 Përgjigje
  17.6%
 • Mjedër
  172 Përgjigje
  14.4%
 • Mollë
  199 Përgjigje
  16.7%
 • Pjeshkë
  196 Përgjigje
  16.4%
 • Portokall
  311 Përgjigje
  26.1%
 • Shalqin
  172 Përgjigje
  14.4%
 • Shegë
  243 Përgjigje
  20.4%
 • Vishnje
  257 Përgjigje
  21.5%
 • Tjetër
  157 Përgjigje
  13.2%
08

Personalisht, cilin material të paketimit do ta konsideronit më të duhurin për këtë lloj produkti, pra ujë mineral me shije frutash?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Shishe plastike
  187 Përgjigje
  15.7%
 • Shishe qelqi
  855 Përgjigje
  71.7%
 • Kanaçe
  151 Përgjigje
  12.7%